Shufuchan

คำพ้องเสียงในภาษาญี่ปุ่น(同音異義語 โดองอิกิโกะ) Vol.2 : たい 【TAI】

同音異義語 คำพ้องเสียงภาษาญี่ปุ่น Vol.2 : たい 【TAI】

สวัสดีค่ะ เป็นที่ทราบกันดีว่าในชีวิตการเรียนภาษาญี่ปุ่น

นอกจากจะต้องเจอกับตัวคันจิที่มีอยู่มากมายจนจำไม่หวั่นไม่ไหวแล้ว

ยังมีคำพ้องเสียงในภาษาญี่ปุ่น 同音異義語 (どうおんいぎご โดองอิกิโกะ) ที่เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราต้องเรียนรู้เอาไว้

หากเรารู้จักคำพ้องเสียงมากเท่าไหร่ก็จะเป็นการเพิ่มคลังศัพท์ได้มากขึ้น และสามารถแยกแยะความหมายของคำในประโยคสนทนาได้ดี จะไม่สะดุดว่า เอ๊ะ คำนั้นมันหมายถึงอะไร หรือเข้าใจความหมายผิดไป บทสนทนาก็จะเป็นไปอย่างราบรื่น  


 同音異義語 (どうおんいぎご โดองอิกิโกะ) แปลว่า คำพ้องเสียง

หมายถึง คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่มีความหมายต่างกัน

ลองมาดู 2 คำนี้กันนะคะ

同音異義語 ไท 2

เรามาดูตัวอย่างประโยคของ 2 คำนี้กันค่ะ

鯛(たい อ่านว่า ไท)แปลว่า ปลาไท หรือ ปลากะพงญี่ปุ่น

ณ ร้านซูชิแห่งหนึ่ง

主婦ちゃん : これ美味しい。この寿司ネタは何?

日本人の友達 : という魚だよ。美味しいよね。私が大好き。

Shufuchan : kore oishii. Kono sushineta wa nani?

Nihonjin no tomodachi : tai toiu sakana dayo. Watashi wa daisuki.

อ่านว่า  

ชุฟุจัง : โคะเระ โออิชี่. โคะโนะ ซุชิเนะตะ วะ นะหนี?

นิฮงจิน โนะ โทะโมะดะจิ : ไท โตะยู ซะกะนะ ดะโยะ. วะตะชิ วะ ไดสุกิ.

แปลว่า 

ชุฟุจัง : อันนี้อร่อยดี. หน้าซูชินี้คืออะไรเหรอ

เพื่อนคนญี่ปุ่น : คือปลาที่ชื่อว่า”ไท” ฉันชอบมากเลย.

 

●タイ(たい อ่านว่า ไท)แปลว่า ประเทศไทย

タイによく旅行に行かれたんですね。タイの魅力は何ですか。教えてください。

(tai ni yoku ryokou ni ikaretan desune. tai no miryoku wa nan desuka.oshietekudasai.)

อ่านว่า ไท นิ โยะคุ โระโค นิ อิคะเระตัน เดสเนะ. ไท โนะ มิโระคุ วะ นันเดสก๊ะ. โอะชิเอะเต๊ะกุดะไซ

แปลว่า ไปเที่ยวประเทศไทยบ่อยจังเลยเนอะคะ เสน่ห์ของประเทศไทยคืออะไร ช่วยบอกหน่อยค่ะ

 

**คำว่า ไท บางครั้งก็ออกเสียงเป็น ไท้ ในประโยคพูด**

เรียบเรียงโดย ชุฟุจัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts