คำศัพท์สำหรับแม่บ้าน#2 : เรื่องผ้าๆ

คำศัพท์สำหรับแม่บ้าน#2 : เรื่องผ้าๆ

มาต่อกันเรื่องผ้าๆ

จากคราวที่แล้วเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับผ้า คำศัพท์สำหรับแม่บ้านญี่ปุ่น#1

หวังว่าคำศัพท์แม่บ้านจะเป็นประโยชน์ต่อคุณแม่บ้านและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะ

คำศัพท์สำหรับแม่บ้านญี่ปุ่น 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *