Shufuchan

ตารางวันเวลาเข้าร่วมกลุ่ม Freetalk ฝึกพูดญี่ปุ่น เติมพลังใจกล้าไปต่อ

ตารางเดือน พฤษภาคม 2020

 

ตารางวันเข้าร่วมเดือน มิถุนายน 2020

ทั้งนี้จำนวนวันฝึกฝน ทั้งหมด 45 วัน อยู่ประมาณ 10-13 วัน

แต่ชุฟุจังจะพยายามเพิ่มจำนวนวันให้

เพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้เข้าร่วมมากที่สุดนะคะ

หากมีการเปลี่ยนแปลงวันเวลา จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกลุ่มค่ะ

**ซื้อแพ็คเกจแล้ว ไม่ได้เข้าร่วมให้ครบแพ็คเกจ ไม่สามารถคืนเงินได้**

 

สมัครเข้าร่วมฝึกสนทนานอกตำรา พิมพ์ว่า ฝึกพูดนอกตำรา 

คลิกที่นี่

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts