คำศัพท์สำหรับแม่บ้านญี่ปุ่น#3 : 衣替えKoromogae

คำศัพท์สำหรับแม่บ้านญี่ปุ่น#3 : 衣替えKoromogae

โคโรโมก่ะเอ่ะ 3ในการใช้ชีวิตในญี่ปุ่น แน่นอนว่าจะต้องมีการปรับตัวกับหลายสิ่ง

และสิ่งหนึ่งที่ต้องปรับตัว นอกเหนือจากวัฒนธรรม ภาษาและผู้คน

ก็คือ ฤดูกาลในญี่ปุ่น ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องเรียนรู้ ปรับตัวและอยู่รอดให้ได้ในทุกๆฤดูกาล

ประเทศญี่ปุ่น มี 4 ฤดู ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว

เมื่อถึงช่วงคาบเปลี่ยนในแต่ละฤดู คนญี่ปุ่นก็จะทำการจัดแจงเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้เข้ากับฤดูกาล และจะมีการรื้อจัดเก็บเสื้อผ้าของฤดูปัจจุบัน และนำเสื้อผ้าของฤดูถัดไปออกมาใช้

โดยการจัดเก็บเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นภาษาญี่ปุ่น คือ 衣替え(koromogae โคโรโมก่ะเอะ) 

โคโรโมก่ะเอ่ะ 3

จะว่าไปนี่ก็ใกล้จะเข้าฤดูใบไม้ผลิแล้ว

衣替えしましょう!

เรื่องและเรียบเรียงโดย ชุฟุจัง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *