“คอร์สมั่นใจออกเสียงสำเนียงญี่ปุ่น BASIC 1”

จัดเวลาเรียน เพียงวันละ 30 นาที

ระยะเวลา 7-10 วัน !!

จุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจพื้นฐาน “เสียง” ในภาษาญี่ปุ่น

และปรับการออกเสียงพูดของตัวเองได้อย่างถูกต้องชัดเจนขึ้น

และมีความ “กล้า” ที่จะนำไปใช้พูดสื่อสารต่อไปได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

โดยไม่ต้องรอให้เรียนจบไวยากรณ์มากมาย

หรือสอบวัดระดับได้ก่อนค่อยมั่นใจ


ก่อนเข้าสู่บทเรียน

มีแบบทดสอบออกเสียงคำศัพท์ Hiragana และKatakana

จะรู้ว่าตัวเองถนัดเสียงแบบไหนและควรปรับแก้เสียงไหน

★เนื้อหา★

Day 0 Intro สุดยอดและสำคัญมาก !!

คลิปวิดิโอทำความเข้าใจก่อนเริ่มเรียน  ความยาว 33 นาที

ปรับวิธีคิด+วิธีตั้งเป้าหมายการเรียน+เข้าใจเห็นภาพแนวทางการฝึกฝนไปสู่การพูดสื่อสารได้


◉PART เรียนรู้พื้นฐานการออกเสียงสะกดคำ

เข้าใจความต่างของเสียงในภาษาญี่ปุ่นและภาษาไทย

Day 1 เรียน 2 คลิป + สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

วิดิโอ 1 พื้นฐานเสียงในภาษาญี่ปุ่น

ความยาวประมาณ 14 นาที

วิดิโอ 2 วิธีออกเสียงพื้นฐาน เสียงขุ่น กึ่งขุ่น

เสียงที่ไม่มีในภาษาไทย

ความยาว 33 นาที

Day 2 เรียน 1 คลิป พร้อมทำแบบฝึกออกเสียง + สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

วิดิโอ 3 เสียงควบยาว เสียงลากยาว

ความยาว 25 นาที

Day 3 เรียน 2 คลิป + สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้

วิดิโอ 4 เสียง っ ทสึเล็ก

(เสียงพยัญชนะซ้อนหรือเสียงกัก)

ความยาว 12 นาที

วิดิโอ 5 เสียงตัวสะกด ん

ความยาว 16 นาที

Day 4 ทำแบบฝึกเข้าใจสะกดคำและฝึกออกเสียง


◉PART เรียนรู้การใช้โทนเสียงสำเนียงญี่ปุ่น

ในการออกเสียงคำศัพท์และประโยคสนทนาพื้นฐานในชีวิตประจำวัน

พร้อมแบบฝึกพูดด้วยวิธี Repeating

 

Day 5 คลิปฝึกโทนเสียงสูงต่ำ,สั้น-ยาวให้เห็นความต่าง

ของความหมายคำศัพท์ พร้อมประโยคตัวอย่าง

Day 6 คลิปฝึกออกเสียงพูดพึมพำกับตัวเองเป็นภาษาญี่ปุ่น

Day 7 คลิปฝึกออกเสียงพูดตามบทสนทนาถาม-ตอบสั้น

Day 8 คลิปตัวอย่างฝึกออกเสียงคำศัพท์ตามอักษรฮิระงะนะ


สิ่งที่ต้องเตรียมในการเรียน

1.พื้นฐาน อักษรひらがな(ฮิรางานะ)และ อักษรカタカナ(คาตาคานะ)

2.พลังความมุ่งมั่นและเอาจริง

3.เวลาในการเรียนและทำแบบฝึก

วันละประมาณ 30 นาที


★สิ่งที่จะได้รับหลังจากจบคอร์ส★

– เข้าใจการออกเสียงภาษาญี่ปุ่น อ่านสะกดคำ ประโยคสั้น

ได้อย่างถูกต้องชัดเจนมากขึ้้น

-รู้ว่าเสียงพูดของตัวเองต้องปรับแก้การออกเสียงตรงไหน

– รู้เป้าหมายการเรียน

และมีแนวทางเทคนิคการฝึกฝนให้เหมาะสมกับตัวเอง

– มีความกล้ามั่นใจมีแรงกระตุ้นในการฝึกฝนภาษาพูดต่อไปได้มากขึ้นจากการทำแบบฝึกในคอร์ส


ราคาพิเศษช่วงปีใหม่ ลด 60%

จาก 3000 เยน พิเศษเพียง 1200 เยน

(จาก 990 บาท พิเศษเพียง 390 บาท)

สนใจสมัครได้ที่ LINE OFFICIAL ACCOUNT

Leave a Reply

Your email address will not be published.