คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ :เกี่ยวกับฟัน 歯科

คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นน่ารู้ :เกี่ยวกับฟัน 歯科

สวัสดีค่ะ พูดถึงคลินิกหมอฟันที่ญี่ปุ่น

อยู่ญี่ปุ่นมาเข้าปีที่ 4 แล้วชุฟุจังก็เพิ่งจะเคยไปครั้งแรกเมื่อไม่นานมานี้ค่ะ

สำหรับวันนี้ก็ขอนำเสนอคำศัพท์เกี่ยวกับฟันกันเลยละกันนะคะ 

 

haisy_chiryo

歯科(しか shika )ทันตกรรม

**ถ้าเห็นตึกที่มีชื่อและตามด้วยคันจิ 歯科 ก็แสดงว่าตึกหรือสถานที่นั้นคือ คลินิกทันตกรรม ค่ะ

歯医者さん (はいしゃさん haishasan ฮะอิชะซัง)  คุณหมอฟัน

患者 (かんじゃkanja คังจะ) คนไข้

歯科検診 (しかけんしん shikakenshin ชิคะเคงชิน) ตรวจเช็คฟัน

歯科助手(しかじょしゅshikajyoshu ชิคะโจะชุ) ผู้ช่วยหมอฟัน
歯茎 (はぐき haguki ฮะงุคิ)  เหงือก
虫歯 (むしば mushiba มุชิบะ)  ฟันผุ

出っ歯 (でっぱ deppa เดปป่ะ)  ฟันเหยิน

前歯 (まえば maeba มะเอะบะ) ฟันหน้า

乳歯(にゅうし nyuushi นิวชิ) ฟันน้ำนม

永久歯 (えいきゅうし eikyuushi เอคิวชิ) ฟันแท้

奥歯 (おくば okuba โอคุบะ)  ฟันกราม

入れ歯 (いれば ireba อิเระบะ)  ฟันปลอม

歯並び(はならび hanarabi ฮะนะระบิ) การเรียงตัวของฟัน

歯並びがいい/悪い(はならびがいい/わるい hanarabi ga ii / warui ฮะนะระบิ ง่ะ อี้ / วะรุ่ย) ฟันเรียงกันสวย / ฟันเรียงไม่สวย

歯科矯正 (しかきょうせい shikakyousei ชิคะเคียวเซ )  การดัดฟัน การจัดฟัน

炎症 (えんしょう enshou เอนโชว)  อักเสบ

注射 (chuusha จูฉะ)  ฉีดยา

麻酔薬 (masuiyaku มะซุยยะคุ)  ยาชา

虫歯治療 (mushiba chiryou มุชิบะจิเรียว)  อุดฟัน (รักษาฟันผุ)

口内炎 (kounaien โคไนเอน)  ร้อนใน

歯周病 (ししゅうびょう shishuubyou ชิชูเบียว)โรคปริทันต์ หรือ โรคเหงือกอักเสบ

เคลือบฟลูออไรด์ ①フッ素塗布(ふっそとふ fussotofu ฟุสโสะโทะฟุ)

②フッ素を塗る (ふっそをぬる fusso wo nuru ฟุสโสะ โอ๊ะ นุหรุ)

親知らず (おやしらず oyashirazu โอะยะชิระซึ) ฟันคุด
親知らずが生えてくる (おやしらずがはえてくる oyashirazu ga haetekuru โอะยะชิระซึ ง่ะ ฮะเอะเตะคุหรุ) แปลว่า ฟันคุดกำลังจะขึ้นมา

歯石 (しせき shiseki ชิเสะคิ) หินปูน

歯石を取る (しせきをとる shiseki wo toru ชิเสะคิ โอ๊ะ โทะหรุ)  ขูดหินปูน

うがい薬 (うがいぐすり ugaigusuri อุไงงุสุหริ) น้ำยาบ้วนปาก

うがいする(ugaisuru อุไงสุหรุ) บ้วนปาก

歯磨き (hamigaki ฮะมิงะคิ) การแปรงฟัน

แปรงฟัน ①歯を磨く(ha wo migaku ฮะ โอ๊ะ มิงะคุ)

② 歯磨きをする (hamigaki wo suru ฮะมิงะคิ  โอ๊ะ สุหรุ)

歯ブラシ (はぶらし haburashi  ฮะบุระชิ ) แปรงสีฟัน

歯磨き粉 (はみがきこ hamigakiko ฮะมิงะคิโคะ) ยาสีฟัน

歯ブラシに歯磨き粉をのせる(haburashi ni hamigakiko wo noseru) เอายาสีฟันทาบนแปรงสีฟัน

 

หวังว่าคำศัพท์ชุดนี้คงจะเป็นประโยชน์ในชีวิตประจำวันเวลาไปหาหมอฟันได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะ

เรียบเรียงโดย ชุฟุจัง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *