Shufuchan

แนะนำคอร์สที่ได้มากกว่าแค่เรียนภาษา | LET’S TALK กล้าสนทนาภาษาญี่ปุ่น 話す勇気を出す日本語会話

อยากพูดคล่องต้องกล้าพูด

&

ฝึกทักษะคิดพูดโต้ตอบคล่อง !!


จากประสบการณ์ตรงของชุฟุจังในการเรียนภาษาญี่ปุ่นทั้งในตำราที่ไทยและนอกตำราใช้จริงที่ญี่ปุ่นพร้อมกับมีโอกาสได้สัมผัสผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นจำนวนมากผ่านการสอนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์และการทำเพจแม่บ้านญี่ปุ่นสไตล์ชุฟุจัง 

ในภาษาญี่ปุ่น 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน

สังเกตว่า คนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่ได้แค่อยากอ่านเขียนได้

ทุกคนมีเป้าหมายเพื่อใช้พูดสื่อสารกับคนญี่ปุ่นได้อย่างเข้าใจ ถูกต้องไหมคะ

ฉะนั้นทักษะที่จำเป็นต่อเป้าหมายนั้น ก็คือ

ทักษะฟังกับพูด(Listening&Speaking Skills) และ

ทักษะการสื่อสาร(Communication Skills)

ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า

การพูดภาษาญี่ปุ่น คือ ทักษะ

ทักษะ หมายความว่า เราสามารถฝึกฝนจนเก่งชำนาญ

กว่าเราจะเก่งได้อย่างที่ต้องการ คงไม่ใช่แค่วันสองวัน หรือเดือนสองเดือน

มันเกิดจากการใช้เวลาเรียนรู้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ถ้าตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้ว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลหรือแรงจูงใจใดก็ตาม

หากคุณมีเป้าหมายเพื่อจะนำภาษาไปใช้พูดสื่อสารเพื่อให้ได้ผลลัพธ์อะไรบางอย่างสู่ชีวิตที่สุขอิสระมั่นคงขึ้น 

คอร์สที่คุณจะได้มากกว่าแค่ตัวภาษาที่ชุฟุจังจะแนะนำต่อไปนี้

ตอบโจทย์คุณได้

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีสามารถฟังพูดสนทนาได้ ประมาณ N5-N3

สามารถพูดโต้ตอบได้เป็นประโยคได้ แต่ยังไม่ชินกับการคิดโต้ตอบยาวๆ

ออกเสียงติดขัดบ้างเรียบเรียงประโยคและความคิดไม่ถูก

คิดตอบโต้ปุ๊ปปั๊ปยังไม่ค่อยได้ ยังไม่มั่นใจในศักยภาพตัวเอง มีกลัวพูดผิดไม่กล้าพูดอยู่บ้าง

อยากพูดได้คล่องและยาวขึ้นเป็นธรรมชาติมากขึ้น และอยากเรียนรู้ทักษะสื่อสารให้ถึงใจคนญี่ปุ่น

สำหรับคนที่สนใจเรียนแค่อยากรู้เฉยๆ หรือยังไม่จำเป็นต้องได้ทักษะพูดสื่อสารกับใครในตอนนี้

หรือไม่ได้ต้องการพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ข้อความต่อไปนี้อาจไม่เกิดประโยชน์กับคุณเท่าไหร่ 


คุ้มสุดๆ 2 in 1 พัฒนาทักษะคิดพูดคล่อง & ดึงศักยภาพความกล้ามั่นใจ

คอร์ส LET’S TALK กล้าสนทนาภาษาญี่ปุ่นปุ่น

話す勇気を出す日本語会話

(hanasu yuuki wo dasu nihongokaiwa)

Q : คอร์สนี้เหมาะกับใคร?

A : เหมาะกับคนที่มีพื้นฐานภาษาระดับ N5-N4-N3 สามารถฟังพูดสนทนาเป็นประโยคสั้นๆ เรียงต่อกันได้ แต่ยังพูดยาวๆ ไม่คล่องติดขัด ไม่กล้าไม่มั่นใจ

เหมาะกับคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทักษะภาษาและพัฒนาตัวเองจากการลงมือทำ ไม่ใช่เรียนรู้จากการแค่ดูฟังหรืออ่านเองอย่างเดียว

เหมาะกับคนจำเป็นต้องใช้ภาษาในชีวิตประจำวันที่ญี่ปุ่นเพื่อชีวิตสุขอิสระมั่นคงก้าวหน้าขึ้น ไม่ว่าจะแต่งงานเพิ่งย้ายมาอยู่ มาฝึกงานทำงานหรือเรียนต่อที่ญี่ปุ่น

หรือคนที่ต้องการใช้ภาษาเพื่อพูดสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนญี่ปุ่นรอบข้าง เช่น เพื่อน เจ้านาย เพื่อนร่วมงานหรือคนรู้จักชาวญี่ปุ่น

หรือคนที่ต้องการสิ่งแวดล้อมที่คอยส่งเสริมผลักดันและหาเพื่อนร่วมทางที่มี Mindset เติบโตคอยกระตุ้นให้พัฒนาไปข้างหน้า

 

Q : กิจกรรมในกลุ่มมีอะไรบ้าง 

A : ทุกกิจกรรมและเนื้อหาตลอดคอร์ส จะผ่านกระบวนการการเรียนรู้แบบ Input และ Output เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์สูงสุดกับผู้เรียน

แบ่งเป็น 3 กิจกรรมผ่าน ZOOM และ เรียนเนื้อหาผ่าน Facebook Live

1.กิจกรรม Freetalk พูดคุยฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นกันในกลุ่ม

เช่น พูดคุยทำความรู้จักกัน ฝึกคิดพูดอธิบายตอบคำถามเป็นภาษาญี่ปุ่น

แบ่งทีมเล่นเกมส์ให้คิดพูดเร็วขึ้น เกมส์ที่ช่วยให้จำศัพท์และประโยคได้ดีฯลฯ 

2.Group Discussion พูดคุยแลกเปลี่ยนปรึกษาภาษาและชีวิตที่เกี่ยวข้อง

แลกเปลี่ยนความรู้ ศัพท์ใหม่ๆ และแชร์ประสบการณ์การใช้ภาษากับชุฟุจังและเพื่อนในกลุ่ม  กิจกรรมนี้ดีมากๆ คุยกันชิวๆ เป็นกันเอง ได้เพิ่มเติมความรู้นอกตำรา พร้อมใช้ศาสตร์การโค้ชชิ่งช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตัวเองและงัดศักยภาพได้มากขึ้น

3.Take Action ลงมือทำจริง

ฝึกใช้ภาษาจริงนอกตำราโดยจะมีกิจกรรมฝึกสนทนาร่วมกับคนญี่ปุ่น

 

Q : เนื้อหาในคอร์สมีอะไรบ้าง

A : ภาพรวมของเนื้อหาในคอร์ส คือ ก่อนเข้าสู่บทเรียนจะมีเนื้อหาปรับ Mindset วิธีคิดสู่วิธีการ เมื่อเข้าสู่บทเรียนจะเรียนรู้พื้นฐานการสร้างความสัมพันธ์กับคนญี่ปุ่น(พื้นฐานการหาเพื่อนญี่ปุ่น) ,ไวยากรณ์และวลีที่ใช้บ่อยในบทสนทนา, วิธีการพูดชวนคนญี่ปุ่นให้โดนใจและเป็นธรรมชาติ , คำสันธานเชื่อมประโยค, การแต่งเรียงประโยคให้ยาวสละสลวยขึ้น,เทคนิคการอ่านออกเสียงให้ชัดเจน  ฯลฯ

Q : สิ่งที่จะได้รับในการเข้าร่วมคอร์สนี้

●เรียนรู้วิธีคิดคู่กับวิธีการ ได้ทั้งทฤษฎีและลงมือทำ คำศัพท์นอกตำรา ไวยากรณ์ที่ใช้จริงในการสนทนาในชีวิตประจำวัน และเทคนิควิธีการสื่อสารให้สื่อถึงใจคนญี่ปุ่น พร้อมสอดแทรกเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่นด้วย

●พัฒนาทั้งทักษะภาษาและทักษะภายในเรื่องความกล้าพูด

ความเชื่อมั่นในตัวเองผ่านกิจกรรมที่ออกแบบมาและพิสูจน์แล้วว่า ได้ผล 90%

●การรู้จักตัวเองมากขึ้น ดึงพลังกระตุ้นตัวเองและวิธีการก้าวข้ามผ่านอุปสรรคในตัวเอง จากการโค้ชชิ่งในชั่วโมง GROUP DISCUSSION 

●ฝึกคิดพูดโต้ตอบเร็วขึ้น ราบรื่นคล่องและเป็นธรรมชาติขึ้น

●กิจกรรมจะช่วยทำให้ผู้เรียนเข้าใจตัวเองและสามารถลดอาการชอบเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น ความไม่กล้าพูด กลัวพูดผิด กลัวอีกฝ่ายไม่เข้าใจ กลัวคนอื่นมองว่า พูดไม่รู้เรื่อง ไม่มีคู่ฝึกสนทนา ไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้ภาษาที่เรียนมา

●ได้มิตรภาพใหม่ๆ มีเพื่อนร่วมทางที่มีเป้าหมายแนวทางเดียวกัน คอยสนับสนุนทำให้ต่างกับการเรียนคนเดียว ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ซัพพอร์ตให้ก้าวไปข้างหน้า คุณจะรู้สึกสนุกมีแรงกระตุ้นและมีพลังในการฝึกฝนต่อไป

Q : ถ้าติดธุระไม่สามารถเข้าคลาสในวันนั้นได้ มีวิดิโอย้อนหลังให้ดูไหม

A : เรามีวิดิโอย้อนหลังให้สามารถทบทวนได้ตลอด (ไม่มีลบ) และมีแบบฝึกให้ทำในคอร์ส (เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด แนะนำให้เช็คตารางเวลาเรียนก่อนสมัคร ถ้าเป็นไปได้วันที่มีกิจกรรมผ่าน ZOOM ควรเข้าให้ได้มากที่สุด)

Q : เรียนอย่างไร ผ่านทางไหน

A : กิจกรรมสนทนาคุยโต้ตอบผ่าน Zoom Cloud Meeting และ เรียนเนื้อหาผ่าน Facebook Live

Q : ครูผู้สอนในคอร์ส

A : ชุฟุจัง ผู้สอนหลัก เรียนจบเอกภาษาญี่ปุ่นที่ไทย อาศัยอยู่ญี่ปุ่น 8 ปี

   เจ้าของเพจแม่บ้านญี่ปุ่นสไตล์ชุฟุจังและโค้ชงัดศักยภาพกล้าพูดภาษาญี่ปุ่น

      เรียวโกะ (ฝอยทอง) ผู้สอนร่วมพิเศษ ครูสอนภาษาญี่ปุ่นใหักับคนไทยและครูสอนภาษาไทยให้กับคนญี่ปุ่น

นอกจากนี้มีคนญี่ปุ่นที่จะเชิญมาร่วมฝึกสนทนาให้กับพวกเราในคอร์สนี้ด้วย

 

Q : เริ่มคอร์สเมื่อไหร่ เวลาฝึกฝนกี่วัน ประมาณกี่โมง

A : เริ่มฝึกฝนช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2020

ฝึกฝนสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง จำนวน 11 ครั้ง (Zoom 8 ครั้ง Live 3 ครั้ง)

ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2020

ZOOM ทุกวันพฤหัสบดี ช่วงเวลาระหว่าง 20.00-21.30น(ไทย)

หรือ 22.00-23.30น(ญี่ปุ่น) ครั้งละประมาณ 90 นาที  

LIVE ทุกวันอาทิตย์ ช่วงเวลาระหว่าง 20.00-21.00น(ไทย)

หรือ 22.00-23.00น(ญี่ปุ่น) ครั้งละประมาณ 45-60 นาที  

(เวลาอาจมีสลับหรือเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ตามภายหลัง)

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 15  – 31 ตุลาคม 2020 รับจำนวน 10-12 คนเท่านั้น


รีวิวจากนักเรียน

95% มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องแรงกระตุ้นในการเรียน และ ความกล้าพูด 

และ คิดพูดโต้ตอบได้คล่องเป็นธรรมชาติมากขึ้น

หลายคนได้ผลลัพธ์ที่มากกว่าตัวภาษา

เช่น ใช้ชีวิตในญี่ปุ่นและชีวิตการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สนุกและมีความสุขขึ้น

สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นกับคนในครอบครัวและคนญี่ปุ่นรอบข้างได้

บางคนเห็นการเปลี่ยนแปลงจนคนรอบข้างเอ่ยปากชมว่า ภาษาญี่ปุ่นเก่งขึ้น 

**ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับพื้นฐานความสามารถ ประสบการณ์และการเปิดใจในการเรียนรู้**

 

 

 


ราคาคอร์สปกติ 4950 บาท

พิเศษนี้สำหรับผู้ที่ตัดสินใจพร้อมลุย

สมัครชำระภายใน 25 ตุลาคม 2020 

ชำระเพียง 2950 บาท

**หลังจากนั้นสมัคร 26-30 ตุลาคม ชำระในราคา 3500 บาท และสมัครหลังวันที่ 30 ตุลาคม ราคา 3950 บาท ตามลำดับ**

สมัครเรียนพร้อมรับราคาพิเศษ

คลิกด้านล่างนี้ แล้วพิมพ์ทักว่า “2950”

**สิทธิ์พิเศษ สมัครคอร์สนี้ ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาผ่าน ZOOM ฟรี วันที่ 19 ตุลาคม 2020**


อยากพูดได้คล่องต้องเปลี่ยน

ความรู้ ให้เป็น ประสบการณ์ 

เติมความรู้ใหม่ ทบทวนความรู้เดิม

เรียนควบคู่ไปทั้งในตำรา และ นอกตำรา

ทำให้จำได้นานและเก่งเร็วขึ้น อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ให้แรงกระตุ้น

ช่วยย่นระยะเวลาความสำเร็จ

ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้เร็วขึ้น

ชุฟุจังเชื่อว่า ทุกคนมีศักยภาพมากกว่าที่คุณคิด

มาพิสูจน์งัดศักยภาพที่เราออกมากันนะคะ

楽しみにしています

BY SHUFUCHAN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts