คอร์สได้มากกว่าเรียนภาษา|LET’S TALK กล้าสนทนาภาษาญี่ปุ่น 話す勇気を出す日本語会話

คอร์สได้มากกว่าเรียนภาษา|LET'S TALK กล้าสนทนาภาษาญี่ปุ่น 話す勇気を出す日本語会話

อยากพูดคล่องต้องกล้าพูด

&

ฝึกทักษะคิดพูดโต้ตอบคล่อง !!


จากประสบการณ์ตรงของชุฟุจังในการเรียนภาษาญี่ปุ่นทั้งในตำราที่ไทยและนอกตำราใช้จริงที่ญี่ปุ่นพร้อมกับมีโอกาสได้สัมผัสผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่นจำนวนมากผ่านการสอนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์และการทำเพจแม่บ้านญี่ปุ่นสไตล์ชุฟุจัง 

ในภาษาญี่ปุ่น 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน

สังเกตว่า คนที่เรียนภาษาญี่ปุ่นส่วนใหญ่ไม่ได้แค่อยากอ่านเขียนได้

ทุกคนมีเป้าหมายเพื่อใช้พูดสื่อสารกับคนญี่ปุ่นได้อย่างเข้าใจ

ฉะนั้นทักษะที่จำเป็นต่อเป้าหมายนั้น ก็คือ

ทักษะฟังกับพูด(Listening&Speaking Skills) และ

ทักษะการสื่อสาร(Communication Skills)

ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า

การพูดภาษาญี่ปุ่น คือ ทักษะ

ทักษะ หมายความว่า เราสามารถฝึกฝนจนเก่งชำนาญ

กว่าเราจะเก่งได้อย่างที่ต้องการ คงไม่ใช่แค่วันสองวัน หรือเดือนสองเดือน

มันเกิดจากการใช้เวลาเรียนรู้พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ถ้าตัดสินใจเรียนภาษาญี่ปุ่นแล้ว ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลหรือแรงจูงใจใดก็ตาม

 

หากคุณมีเป้าหมายเพื่อจะนำภาษาไปใช้พูดสื่อสารเพื่อให้ได้ผลลัพธ์บางอย่างสู่ชีวิตที่สนุกสุขอิสระมั่นคงขึ้น

 

คอร์สที่จะแนะนำต่อจากนี้ตอบโจทย์

และให้คุณได้มากกว่าแค่การเรียนตัวภาษา

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่มีสามารถฟังพูดสนทนาได้ ประมาณ N5-N3

สามารถพูดโต้ตอบได้เป็นประโยคได้ แต่ยังไม่ชินกับการคิดโต้ตอบยาวๆ

ออกเสียงติดขัดบ้างเรียบเรียงประโยคและความคิดไม่ถูก

คิดตอบโต้ปุ๊ปปั๊ปยังไม่ค่อยได้ ยังไม่มั่นใจในศักยภาพตัวเอง มีกลัวพูดผิดไม่กล้าพูดอยู่บ้าง

อยากพูดได้คล่องและยาวขึ้นเป็นธรรมชาติมากขึ้น

อยากเรียนรู้ทักษะสื่อสารให้ถึงใจคนญี่ปุ่น

สำหรับคนที่สนใจเรียนแค่อยากรู้เฉยๆ หรือยังไม่จำเป็นต้องได้ทักษะพูดสื่อสารกับใครในตอนนี้

หรือไม่ได้ต้องการพัฒนาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ข้อความต่อไปนี้อาจไม่เกิดประโยชน์กับคุณเท่าไหร่ 


คุ้มสุดๆ 2 in 1 พัฒนาทักษะคิดพูดคล่อง & ดึงศักยภาพความกล้ามั่นใจ

คอร์ส LET’S TALK กล้าสนทนาภาษาญี่ปุ่น

話す勇気を出す日本語会話

(hanasu yuuki wo dasu nihongokaiwa)

(Recommend : Mini course 2 weeks)

Q : คอร์สนี้เหมาะกับใคร?

A : เหมาะกับคนที่มีพื้นฐานภาษาระดับ N5-N4-N3 สามารถฟังพูดสนทนาเป็นประโยคสั้นๆ เรียงต่อกันได้ แต่ยังพูดยาวๆ ไม่คล่องติดขัด ไม่มั่นใจไม่กล้าพูด

เหมาะกับคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงทักษะภาษาและพัฒนาตัวเองจากการลงมือทำ ไม่ใช่เรียนรู้จากการแค่ดูฟังหรืออ่านเองอย่างเดียว

เหมาะกับคนจำเป็นต้องใช้ภาษาในชีวิตประจำวันที่ญี่ปุ่นเพื่อชีวิตสุขอิสระมั่นคงก้าวหน้าขึ้น ไม่ว่าจะแต่งงานเพิ่งย้ายมาอยู่ มาฝึกงานทำงานหรือเรียนต่อที่ญี่ปุ่น

หรือคนที่ต้องการใช้ภาษาเพื่อพูดสื่อสารสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนญี่ปุ่นรอบข้าง เช่น เพื่อน เจ้านาย เพื่อนร่วมงานหรือคนรู้จักชาวญี่ปุ่น

หรือคนที่ต้องการสิ่งแวดล้อมที่คอยส่งเสริมผลักดันและหาเพื่อนร่วมทางที่มี Mindset เติบโตคอยกระตุ้นให้พัฒนาไปข้างหน้า

 

Q : กิจกรรมในกลุ่มมีอะไรบ้าง 

A : ทุกกิจกรรมและเนื้อหาตลอดคอร์สเน้นการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยกระบวนการ Input และ Output เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์สูงสุดกับผู้เรียน

แบ่งกิจกรรมการเรียน เป็น 3 ส่วน

1.กิจกรรม Let’s Talk พูดคุยฝึกสนทนาภาษาญี่ปุ่นกันในกลุ่ม

เช่น พูดคุยทำความรู้จักกัน ฝึกคิดพูดอธิบายตอบคำถามเป็นภาษาญี่ปุ่น

แบ่งทีมเล่นเกมส์ให้คิดพูดเร็วขึ้น เกมส์ที่ช่วยให้จำศัพท์และประโยคได้ดีฯลฯ 

2.Group Discussion พูดคุยแลกเปลี่ยนปรึกษาภาษาและชีวิตที่เกี่ยวข้อง

แลกเปลี่ยนความรู้ ศัพท์ใหม่ๆ และแชร์ประสบการณ์การใช้ภาษากับชุฟุจังและเพื่อนในกลุ่ม  กิจกรรมนี้ดีมากๆ คุยกันชิวๆ เป็นกันเอง ได้เพิ่มเติมความรู้นอกตำรา พร้อมใช้ศาสตร์การโค้ชชิ่งช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจตัวเองและงัดศักยภาพได้มากขึ้น

3.Take Action ลงมือทำจริง

ฝึกใช้ภาษาจริงนอกตำราโดยจะมีกิจกรรมฝึกสนทนาร่วมกับคนญี่ปุ่น

 

Q : เนื้อหาในคอร์สมีอะไรบ้าง

A : ภาพรวมของเนื้อหาในคอร์ส คือ ก่อนเข้าสู่บทเรียนจะมีเนื้อหาปรับ Mindset วิธีคิดสู่วิธีการ

・เมื่อเข้าสู่บทเรียนจะเรียนรู้พื้นฐานการสร้างความสัมพันธ์กับคนญี่ปุ่น

(พื้นฐานการทำความรู้จักหาเพื่อนญี่ปุ่น) 

・ไวยากรณ์ และ คำศัพท์นอกตำราใช้จริง

・คำพูดโต้ตอบและโทนเสียงที่ใช้บ่อยในบทสนทนา

・คำสันธานเชื่อมประโยคที่ใช้บ่อย

・ฝึกสมองให้ชินกับการคิดพูดโต้ตอบให้ได้คล่องเร็วขึ้น ติดขัดน้อยลง

・เกร็ดความรู้นอกตำราน่ารู้เกี่ยวกับญี่ปุ่นและคนญี่ปุ่น

・ฝึกแต่งเรียงประโยคให้ยาวสละสลวยขึ้น

・เทคนิคการอ่านออกเสียงให้ชัดเจน  ฯลฯ

Q : สิ่งที่จะได้รับหลังจากจบคอร์สนี้

●การรู้จักตัวเองมากขึ้น ดึงพลังกระตุ้นตัวเองและวิธีการก้าวข้ามผ่านอุปสรรคในตัวเอง จากการโค้ชชิ่งในชั่วโมง GROUP DISCUSSION 

●ฝึกคิดพูดโต้ตอบเร็วขึ้น ราบรื่นคล่องและเป็นธรรมชาติขึ้น

●กิจกรรมจะช่วยทำให้ผู้เรียนเข้าใจตัวเองและสามารถลดอาการชอบเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่น ความไม่กล้าพูด กลัวพูดผิด กลัวอีกฝ่ายไม่เข้าใจ กลัวคนอื่นมองว่า พูดไม่รู้เรื่อง ไม่มีคู่ฝึกสนทนา ไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้ภาษาที่เรียนมา

●ได้มิตรภาพใหม่ๆ มีเพื่อนร่วมทางที่มีเป้าหมายแนวทางเดียวกัน คอยสนับสนุนทำให้ต่างกับการเรียนคนเดียว ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ซัพพอร์ตให้ก้าวไปข้างหน้า คุณจะรู้สึกสนุกมีแรงกระตุ้นและมีพลังในการฝึกฝนต่อไป

 

Q : ถ้าติดธุระไม่สามารถเข้าคลาสในวันนั้นได้ มีวิดิโอย้อนหลังให้ดูไหม

A : เรามีวิดิโอย้อนหลังให้สามารถทบทวนได้ตลอด (ไม่มีลบ) และมีแบบฝึกให้ทำในคอร์ส (เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด แนะนำให้เช็คตารางเวลาเรียนก่อนสมัคร ถ้าเป็นไปได้วันที่มีกิจกรรมผ่าน ZOOM ควรเข้าให้ได้มากที่สุด)

 

Q : เรียนอย่างไร ผ่านทางไหน

A : กิจกรรมสนทนาคุยโต้ตอบผ่าน Zoom Cloud Meeting 

 

Q : ครูผู้สอนในคอร์ส

A : ชุฟุจัง ผู้สอนหลัก เรียนจบเอกภาษาญี่ปุ่นที่ไทย อาศัยอยู่ญี่ปุ่น 8 ปี

    สอนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์มากว่า 3 ปี ผู้เรียนมากกว่า 300 คน

    และโค้ชงัดศักยภาพกล้าพูดภาษาญี่ปุ่น

      เรียวโกะ (ฝอยทอง) ผู้สอนร่วม ครูสอนภาษาญี่ปุ่นใหักับคนไทยและ 

    ครูสอนภาษาไทยให้กับคนญี่ปุ่น

   นอกจากนี้มีคนญี่ปุ่นที่จะเชิญมาร่วมฝึกสนทนาให้กับพวกเราในคอร์สนี้ด้วย

 

Q : เริ่มคอร์สเมื่อไหร่ เวลาฝึกฝนกี่วัน ประมาณกี่โมง

A : เริ่มฝึกฝนช่วงเดือน 14-31 มกราคม 2021 

Mini course  2 สัปดาห์ (รวมอยู่ในคอร์สประมาณ 15 วัน)

เรียนเนื้อหาและฝึกฝน จำนวน 4 ครั้ง (วันที่ 14,17,21,24 มกราคม)

take action 1 ครั้ง กิจกรรมพูดคุยกับคนญี่ปุ่น (28มกรา)

group discussion 1 ครั้ง(30มกรา)

รวมทั้งหมด 6 ครั้ง  ครั้งละประมาณ  1-1.5 ชั่วโมง

นอกจากการเรียนฝึกฝนในชั่วโมงเรียนแล้ว ระหว่างอยู่ในคอร์สจะมี challenge ให้ทำเพื่อกระตุ้นการพัฒนาภาษาให้ได้ผลมากขึ้น

ช่วงเวลาระหว่าง 20.00-21.30น(ไทย) หรือ 22.00-23.30น(ญี่ปุ่น) 

(เวลาอาจมีสลับหรือเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ตามภายหลัง)

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 25 ธันวาคม 2020 – 10 มกราคม 2021 

รับจำนวน 8-12 คน


รีวิวจากนักเรียนที่ผ่านคอร์สฝึกกล้าพูดสนทนาภาษาญี่ปุ่น ปี 2020

90% มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องแรงกระตุ้นในการเรียน และ ความกล้าพูด 

และ คิดพูดโต้ตอบได้คล่องเป็นธรรมชาติมากขึ้น

หลายคนได้ผลลัพธ์ที่มากกว่าตัวภาษา

เช่น ใช้ชีวิตในญี่ปุ่นและชีวิตการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่สนุกและมีความสุขขึ้น

สามารถสร้างความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นกับคนในครอบครัวและคนญี่ปุ่นรอบข้างได้

บางคนเห็นการเปลี่ยนแปลงจนคนรอบข้างเอ่ยปากชมว่า ภาษาญี่ปุ่นเก่งขึ้น 

**ผลลัพธ์การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับพื้นฐานความสามารถ ประสบการณ์และการเปิดใจในการเรียนรู้**

 

 

 


ราคาคอร์ส Mini course 2 weeks

ปกติมูลค่า 2950 บาท (9900 เยน)

พิเศษนี้สำหรับผู้ที่ตัดสินใจพร้อมลุย

สมัครชำระภายใน 12 มกราคม 2021 

ชำระเพียง 1950 บาท (6500 เยน)

สุดคุ้ม แถมฟรี !! 20 คำคมภาษาญี่ปุ่น สร้างพลังแรงกระตุ้น โดยชุฟุจัง (มูลค่า 850 เยน หรือ 250 บาท)

**หลังจากนั้นปรับเป็น 2250 บาท (7500เยน) ตามลำดับ**

สนใจสมัครเรียนพร้อมรับราคาพิเศษ

คลิกด้านล่างนี้ แล้วพิมพ์ทักว่า “กล้าพูดญี่ปุ่น”


อยากพูดได้คล่องต้องเปลี่ยน

ความรู้ ให้เป็น ประสบการณ์ 

เติมความรู้ใหม่ ทบทวนความรู้เดิม

เรียนควบคู่ไปทั้งในตำรา และ นอกตำรา

ทำให้จำได้นานและเก่งเร็วขึ้น อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ให้แรงกระตุ้น

ช่วยย่นระยะเวลาความสำเร็จ

ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้เร็วขึ้น

ชุฟุจังเชื่อว่า ทุกคนมีศักยภาพมากกว่าที่คุณคิด

มาพิสูจน์งัดศักยภาพที่เราออกมากันนะคะ

楽しみにしています

BY SHUFUCHAN

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *