เงินค่าขนมสามีญี่ปุ่น

มาดูกันว่า ปกติสามีญี่ปุ่นได้เงินค่าขนมติดกระเป๋าเฉลี่ยกันเดือนละเท่าไหร่

[ชีวิตแต่งงานสามีญี่ปุ่น]  สามีญี่ปุ่นได้เงินค่าขนมติดกระเป๋าเฉลี่ยกัน